booking pattern 2

ثبت

آنلاین

وقت ملاقات

لطفا برای درخواست وقت، فرم زیر را تکمیل بفرماید و همچنین برای راهنمایی بیشتر در قسمت پیام اطلاعات کلی بیماری خود را توضیح دهید.

به وقت ملاقات نیاز دارید؟

درخواست وقت ملاقات

*لطفا بعد از تکمیل فرم، به بیمارستان کوثر مراجعه بفرمایید*