دسته: پیشگیری

چگونه آب و هوای سرد بر واریس تأثیر می گذارد؟

چگونه آب و هوای سرد بر واریس تأثیر می گذارد؟

با پایان تابستان، بسیاری از علائم تحریک کننده ورید واریسی مانند خارش، تورم و خستگی اندام خلاص می شوند. این به این دلیل است که در جایی که تابستان دیواره های برآمده رگ را باز می کند، زمستان آنها را…